Umar Darusman Sunandar Sunarya

(wayang golek; tradisi, kontemporer, & Minimalis)

Bandung, senen 21 April 2008; dina hiji acara anu lumangsung di UNPAS Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung team KAMAYU buletin SMA Pasundan 5 Bandung pareng tiasa ngobrol sareng ki dalang Umar Darusman Sunanadar Sunarya, anu biasa minton dina acara Pojok si Cepot di STV Bandung saban poe Rebo tabuh 10.00 WIB. Tetela ki Dalang teh gening lain urang sunda pituin, anjeuna asli urang Jawa Tengah anu ngadon bubuara ka Bandung tur diajar ngadalang ka pangersa bapa Asep Sunandar Sunarya ti Giri Harja III anu kakoncara kamana-mana malihan mantena kenging gelar Profesor ti salahsawios Universitas kawentar di Amerika.

Dina sela-sela obrolan tim KAMAYU naroskeun patali sareng refertoar wayang golek anu dipintonkeunana naha bet beda jeung nu lian, boh dina pamirigna, atawa dina carana ngawayang, naha hal sarupa kitu teh teu leupas tina tetekon padalangan? mantena ngawaler; ” sabenerna mah lamun kudu jujur ngadalang teh ngeunah tur asa merenah pisan lamun ngadalang sapuk jeung tradisi, boh waditra anu mirigna, panayaga-na, jejer carita-na, jeung rea-rea deui anu ku awam disebut wayang golek tradisional. Tapi ki Dalang Umar dina enggoning ngawayang teh boga misi anu kalintang luhurna nyaeta kumaha carana kasenian tradisi ieu tetep dipikawanoh tur dipikacinta ku masarakatna. Tah kukituna salahsawios strategi anjeuna nya ngawayang sacara kitu.

Patali jeung “tetekon”, anjeuna negeskeun yen anu dimaksud tetekon didieu teh nya eta “tetecean” atawa “titincakan”, anu ngandung harti rek dibawa kamana ieu tradisi rek kusaha dibawakeunana ulah poho kana titincakanana. Kuring ngadalang bari diuk, make bendo sakumaha ilaharna dalang-dalang nu sejena, jeung deui kuring boga prinsip anu dituturusan ku pun guru (Asep Sunandar Sunarya) salila teu ngalakonan lampah (ngadalang) nu salah kuring jalan terus saluyu jeung misi yen kuring hayang ngamumule seni budaya pawayangan ulah nepikeun ka ilang tanpa raratan, sugan we atuh kucara ngawayang anu ceuk kuring mah ieu hiji bentuk refertoar wayang golek minimalis, anu ngandung harti wayang anu dipintonkeun ngan saeutik, waditra anu dipake kolaborasi antara waditra barat jeung sabagean gamelan sunda. Sok sanajan kitu ki Dalang teu sapagodos sareng kang Ridwan anu netelakeun yen pintonan wayangna bisa disebut kontemporer sabab saur anjeuna da wayangna mah masih keneh ngagunakeun wayang tradisi (lain wayang moderen) sakumaha dalang-dalang sejena, tatabeuhan tetep ngandung tradisi sanajan memang teu ngabibisani aya bedana dina notasi diatonis jeung pentatonis tapi mun ditelek-telek karasa adumanisna (harmonis) dua hal anu beda kasabit. Eta hal oge anu jadi konci pamatri supaya para nonoman urang Sunda hususna bisa kataji ku kasenian tradisional wayang golek anu tetela teu “kampungan”, sabab waditra anu digunakeunana ge sabagean geus make waditra elektronik.

Dina pintonan wayangna Kang Mas Umar Darusman Sunandar Sunarya teh ngagunakeun sababarah waditra diantawisna; Keyboard, Gitas Bass elektrik, Gitar (Melody/Rythm), Suling, Kendang, Saron, jeung Bonang. Anjeuna oge mercayakeun ka Kang Ade Suntara, S.Sen. patali jeung manajemen pikeun ngurus sarupaning kontrak, waragad, promosi, oge ngurus perkawis akuntingna, jeung sagala rupina.

(Ridwan Sigit, SMA Pasundan 5 Bandung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

MEMBACA, MENGANALISIS, MENULIS, TERBITKAN

%d blogger menyukai ini: